Raksa wykrywacz nadajników GPS,podsłuchów, sygnałów radiowych. PL Menu

Wykrywacz Raksa SEL SP-71R - z Polskim menu.

Raksa iDET to rosyjska firma zajmująca się głównie urządzeniami kontrinwigilacji. Firma ta zrewolucjonizowała rynek ręcznych wykrywaczy wprowadzając przełomowy model RAKSA, który przy małych rozmiarach zdeklasował większość wykrywaczy ręcznych a swoim zasięgiem i funkcjami przypominał raczej rozwiązania znane z większych analizatorów widma. Nowatorskie podejście do tematu, uproszczenie obsługi urządzeń oraz otwarcie się na rynek użytkowników nie będących specjalistami ds. inwigilacji lecz na zwykłych przedsiębiorców i biznesmenów zagwarantowało firmie sukces i całkiem pokaźną grupę zwolenników.
Raksa SEL SP-71R to unikalny ze względu na kieszonkowe rozmiary wykrywacz między innymi różnego rodzaju podsłuchów radiowych oraz nadajników GPS. RAKSA iDet Selective RF Detector może być używany do wykrywania i lokalizacji w bliskim polu szerokiej gamy sygnałów radiowych w tym cyfrowych , analogowych i szerokopasmowych nadajników i urządzeń monitorujących czy szpiegujących.
RAKSA iDet Selective RF Detector to superheterodynowy odbiornik z niskim IF i syntezatorem częstotliwości. Okres cyklu skanowania i analizy wynosi 1,0-1,5 sek.
Raksa SEL SP-71R wykorzystuje nowoczesną technologię mikroprocesorową do pomiaru i analizy pola elektromagnetycznego w zakresie od 40 MHz do 3800 MHz. Regulacja czułości jest w pełni automatyczna. Został zaprojektowany do wykrywania i lokalizacji wszelkiego typu urządzeń wykorzystujących transmisje radiową takich jak:
• telefonów komórkowych w standardzie :
GSM 850/900E/1800/1900,UMTS850/900/1800/1900/2100 (3G), CDMA 450 (AH) /800/1900, HSDPA
• telefony w standardzie DECT
• urządzenia Bluetooth i Wi-Fi
• bezprzewodowe kamery wideo
• nadajniki radiowe z modulacją analogową,transmitery radiowe (AM, FM, PM)
• nadajniki radiowe z modulacją cyfrową i ciągłą nośną (FSK, PSK itp.)
• nadajniki radiowe z modulacją szerokopasmową do szerokości pasma 10 MHz
• nadajniki GPS , radiowe oraz te z modułami gsm
• podsłuchy analogowe, cyfrowe, kwarcowe, hybrydowe,
• sygnały AM, FM, WFM, GSM, UMTS, CDMA, 3G, HSDPA
• kamery bezprzewodowe 2,4 GHz
• telefony radiowe bezprzewodowe

Raksa SEL SP-71R jest wyposażona w bardzo ważną funkcję którą jest Guard / Monitoring. Tryb Guard / Monitoring jest to funkcja która zapewnia ciągłe monitorowanie sygnałów radiowych, dzięki czemu nadajniki są wykrywane w momencie ich aktywacji lub w trakcie gdy przesyłają pakiet danych do odbiorcy czy firmy monitorującej. Tryb wyszukiwania umożliwia również wykrycie i lokalizację nadajników uruchomionych będących w trybie pracy. Tryb analizy na raz całego zakresu widma jest szczególnie przydatny w miejscach gdzie znajdują się inne urządzenia nadawcze, których nie można wyłączyć na czas poszukiwań. RAKSA posiada kilka trybów pracy - może np. powiadamiać o pojawieniu się nowego zagrożenia w trybie Monitoring, czy przykładowo o wzroście amplitudy działającego nadajnika, a dodatkowo zapisywać w pamięci listę wykrytych zdarzeń alarmowych.

Niewielkie rozmiary oraz możliwość ustawienia niesłyszalnych alarmów wibracyjnych daje użytkownikowi możliwość dyskretnego informowania o wykryciu potencjalnych zagrożeń inwigilacją.

Powiadomienie o znalezionym zagrożeniu:
-sygnalizacje dźwiękowe i wibracyjne
-dioda powiadamiająca o znalezionym zagrożeniu
-wykres kołowy (100 poziomów)
-podane wartości siły w dB
-wskazywanie wielu źródeł na raz

Charakterystyczne cechy:
• selektywny odbiór sygnałów radiowych
• wykrywanie sygnałów szerokopasmowych i cyfrowych
• nasłuchiwanie sygnałów
• pomiar częstotliwości i poziomu sygnałów
• dziennik alertów
• skuteczne wykrywanie sygnałów już od 10 m (zależnie od typu)
• demodulacja głosu:możliwość odsłuchu nadawanej treści (nieszyfrowanej)
• cichy sygnał alarmowy (tryb wibracji)
• nie ma potrzeby stosowania anteny zewnętrznej

Raksa SEL SP-71R może działać w trybach ochrony, przemiatania, wyszukiwania, wyszukiwania różnicowego i monitorowania sygnałów cyfrowych.

Raksa SEL SP-71R . Tryby pracy i ich krótki opis

1.Monitoring / Guard

Tryb monitorowania umożliwia ustawiczny monitoring sygnałów radiowych oraz możliwość ich późniejszej analizy. Opcja ustawienia konkretnego progu mocy sygnału alarmuje użytkownika w wypadku jego przekroczenia. Dzięki algorytmom adaptacyjnym nie ma ryzyka pojawienia się nieprawidłowych alarmów od wolno zmiennych sygnałów tła. Tryb Guard / Monitoring jest to również funkcja która zapewnia ciągłe monitorowanie sygnałów radiowych, dzięki czemu nadajniki są wykrywane w momencie ich aktywacji lub w trakcie przesyłu pakietu danych do odbiorcy czy firmy monitorującej.
Tryb monitorowania umożliwia dedukcję szumu tła dla sygnałów analogowych, zmniejszając w ten sposób wpływ zwykłego szumu tła. Powolne wahania jego poziomu są ignorowane dzięki algorytmowi adaptacji.

Tryb przemiatania

Tryb przemiatania służy do wykrywania analogowych i cyfrowych sygnałów radiowych wszystkich typów. Ten tryb umożliwia przegląd wszystkich wykrytych sygnałów niezależnie od ich poziomu.

Tryb wyszukiwania

Tryb wyszukiwania wykrywa i mierzy siłę transmisji w całym paśmie. Na wyświetlaczu prezentowane są częstotliwości i poziomy wykrytych sygnałów. Urządzenie sygnalizuje moc transmisji również za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz błyskowych , których zróżnicowana siła alarmuje o odległości/ bliskości źródła danego sygnału.(podsłuchu, nadajnika itp.)

Tryb wyszukiwania różnicowego.

Tryb ten pozwala na namierzenie sygnałów analogowych w sposób bardziej precyzyjny niż standardowy tryb przeszukiwania. Użytkownik określa punkt odniesienia wobec, którego mierzona jest siła sygnału poszukiwanego nadajnika.Detektor RF selektywnie reaguje na zmianę poziomu, co pozwala na szybsze zlokalizowanie nadajnika czy podsłuchu.

Tryb monitorowania sygnałów cyfrowych

Monitoring sygnałów cyfrowych przeznaczony jest do wykrywania sygnałów telefonów komórkowych (typy GSM, UMTS(3G), CDMA), telefonów bezprzewodowych (standard DECT), Bluetooth, Wi-Fi oraz innych sygnałów impulsowych w paśmie 2,4 GHz.

W trybie monitorowania sygnałów cyfrowych wyświetlacz pokazuje listę wszystkich sygnałów cyfrowych i ich poziomy mocy.

Tryb Monitorowania dźwięku

Monitorowanie dźwięku jest dostępne tylko dla sygnałów analogowych w trybach przeszukiwania, wyszukiwania i wyszukiwania różnic przez wbudowany głośnik. Monitoring audio ułatwia identyfikację sygnału i pozwala na wykorzystanie akustycznego sprzężenia zwrotnego.

Dziennik zdarzeń alarmowych

Dziennik zdarzeń alarmowych gromadzi informacje o sygnałach zagrożeń wykrytych w trybie monitorowania. Maksymalna liczba rekordów – 200. Jeśli wykryte sygnały zagrożenia są różnych typów, dziennik zarejestruje je wszystkie zapisując dokładną datę i godzinę detekcji, rodzaj sygnału i jego poziom. Wyświetlacz pokazuje moment wykrycia i moment wygaszenia sygnału, rodzaj i maksymalny poziom sygnału.