KATEGORIE PRODUKTÓW

➡︎ Stacjonarne zagłuszacze GPS/GSM

➡︎ Zagłuszacz dyktafonów, mikrofonów, szumidła

➡︎ Wykrywacz nadajników GPS, podsłuchów, kamer

➡︎ Zagłuszacze dronów

➡︎ Mini zagłuszacze sygnału GPS

➡︎ Systemy zagłuszające pod zabudowe

➡︎ Nadajniki Lokalizatory GPS

➡︎ Części i akcesoria

INFORMACJE

Darmowa wysyłka
przy zakupie powyżej 1000zł.

Wysyłamy również
za pobraniem.

Masz pytania?
Zadzwoń do nas, napisz maila
lub skorzystaj z dostępnych komunikatorów.

Komunikatory:

REGULAMIN SKLEPU

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym https://jammergps.pl

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez sklep https://jammergps.pl oraz e-mailowo na adres elektrosonic@protonmail.com  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia można składać również telefonicznie pod numerem telefonu +48 739 698 166 .Również za pomocą komunikatora Telegram, WhatsApp, Signal.

III. Reklamacja

1. W sytuacji stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia zakupionego towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą drogą telefoniczną lub e-mailową w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.

2. Reklamacje muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane takie jak imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.

3. Klient ponosi koszty wysyłki reklamowanego produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt odesłania towaru ponosi sprzedawca.

4. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy karty
gwarancyjnej , która jest dołączona do produktu.

5. W przypadku stwierdzenia wady, kupujący może dodatkowo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta) pod warunkiem zachowania zasad zwrotu opisanych w zapisach ustawy o towarach zakupionych na odległość. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania i musi być odesłany w całości włącznie z opakowaniem naruszonym jedynie w stopniu umożliwiającym swobodne obejrzenie towaru, kompletem akcesoriów (jeśli dotyczy), dokumentacją i kartą gwarancyjną. Klient ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie przesyłki i oryginalnego opakowania podczas transportu. (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny).

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Na każdym etapie zamówienia gwarantujemy całkowitą dyskrecję. Poufność i ochrona informacji są dla nas priorytetem. Żadne pozostawione nam dane nie są przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem firmy kurierskiej w zakresie koniecznym do realizacji wysyłki.
Wszystkie paczki są pakowane dyskretnie.